Share
Myślę pozytywnie

Myślę pozytywnie

O projekcie

Kompleksowy program wsparcia pozytywnych zmian w podejściu do zdrowia psychicznego

Projekt ma odpowiadać na potrzeby współczesnego, rozwijającego się społeczeństwa, w którym istotne staje się wspieranie zdrowia i potencjału psychicznego dzieci i młodzieży, w szczególności w obliczu wielu nowych zagrożeń, wynikających z postępu cywilizacyjnego.

Nasz program wyróżnia fakt, że jest wielopłaszczyznowy i zakłada dotarcie do nauczycieli, rodziców, jak i bezpośrednio dzieci i młodzieży. Chcemy uświadomić osobom dorosłym mającym wpływ na rozwój młodych osób jak ważne jest kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne i rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

W ramach projektu powstała platforma myslepozytywnie.pl, która miała łączyć ze sobą wszystkie najważniejsze elementy programu:

  • bezpłatne materiały (scenariusze wraz pomocami) dla nauczycieli i rodziców
  • e-learning w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego dla rodziców
  • kampanię medialną "Poukładaj sobie w głowie na Nowy Rok"
  • prezentację koncepcji profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Program współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Strona programu